صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 
     

به سيستم جامع اطلاع رساني بانك اطلاعات توانبخشي خوش آمديد

     
   

به منظور اطلاع رساني گسترده در زمينه فعاليتهاي علمي ،آموزشي ،پژوهشي،درماني ،حمايتي و ....در توانبخشي در سطح كشور بانك اطلاعات توانبخشي ايران در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي به مرحله اجرا در آمده است.اين بانك اطلاعاتي مشتمل بر 20 پايگاه مختلف مي باشد و نيازهاي اطلاعاتي طيف وسيعي از كاربران اعم از متخصصين ودانشجويان رشته هاي مختلف توانبخشي ،مربيان مدارس استثنايي وكاشناسان مراكز توانبخشي مديران و برنامه ريزان كلان كشور معلولين و خانواده معلولين و ......را شامل مي شود.اين بانك اطلاعاتي از سال گذشته به صورت لوح فشرده ارائه شده وبخشي از اين بانك هم اكنون با 6000 ركورد اطلاعاتي در اينترنت قرار گرفته است و در عين حال همچنان در حال تكميل مي باشد. 

 
 
   
 

 
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 از تمامي كساني كه در اين زمينه فعال و علاقمند مي باشند.   خواهشمند است ما را  ياري  نمايند. 

مدير بانکهاي اطلاعاتي دانشگاه  -  مهندس فاطمه اسکروچي

 

 

eskurchi@uswr.ac.ir    eskurchi@gmail.com

 
 
 
     

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.