پايگاه جامع اطلاع رساني توانبخشي كشور با بيش از 7000 ركورد به منظور پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي طيف وسيع كاربران فعال در حوضه توانبخشي معلولين و سالمندان در كشور در شبكه جهاني اينترنت قرار گرفته است..

اين پايگاه اطلاعاتي شامل 6 مجموعه مختلف و متفاوت است كه هر كدام از اين مجموعه ها شامل چندين زير مجموعه مي باشد و در وب سايت بانك اطلاعات توانبخشي ايران با آدرس اينترنتي www.rehabiran.net در دسترس قرار دارند.

در صفحه اول اين بانك هر شش مجموعه در يك نوار منو قرار گرفته است كه با حركت موس بر روي آنها منو باز شده و زير مجموعه ها دراختيار قرار خواهند گرفت.

 

در سمت راست اين صفحه يك جعبه متني (text box) قرار دارد كه جستجوي كلي در بانك اطلاعات را ميسر مي سازد.اين جعبه متني به منظور جستجو در كل پايگاه (هر 6 مجموعه و زير مجموعه ها )قرار داده شده است

 

به منظور جستجو در پايگاه هاي مختلف لينک جستجوي پيشرفته در صفحات مربوط به هر پايگاه طراحي شده است و جستجو در فيلدهاي خاص و همچنين جستجو در همه فيلدها را امکانپــذير

 مي سازد. در تمامي جستجوها انتخاب چند کليد واژه امکانپذير بوده و کليد واژه ها با هم در نظر گرفته ميشوند  .در بخش جستجو در همه فيلدها امکان جستجو با گزينه هاي"تمام کلمات "  "andو يا "فقط يکي  or " نيز فراهم شده است. در صورتي كه از جستجو در همه فيلدها استفاده شود بخش ساير فيلدها عملا غير فعال ميگردد.

در روي تمامي  صفحات اطلاعاتي لينکهاي مناسبي براي بازيابي اطلاعات مرجع طراحي شده است

 

 

 

.

 

جستجوي پايگاهاي مختلف

 

1-اسناد و مدارك علمي

-                  مقالات

-                  تحقيقات

-                  كتابها

-                  نشريات

-                  پايان نامه ها

-                  نشست ها

-                  فيلم ها

-                  قوانين

2-مراكز

-                  مراكز توانبخشي

-                  مراكز علمي پژوهشي

-                  مراكز تربيت بدني

3-مدارس

4-انجمن ها

-                  انجمن ها و جوامع معلولين

-                  انجمن هاي تخصصي

-                  انجمن هاي بين المللي

5-تجهيزات

-                  تجهيزات توانبخشي

-                  شركت ها

-                  تجهيزات مربوط به شركت ها

6- متخصصين

 

بانک اسناد و مدارک علمي

با انتخاب هر زير مجموعه از اين بانک ليست کامل اطلاعات موجود در آن ديده ميشود. مثلا با انتخاب  مقالات ليست كامل مقالات موجود در بانك ظاهر مي شود كه با انتخاب هر مقاله اطلاعات تفصيلي آن بازيابي مي شود اين اطلاعات شامل :عنوان مقاله,نام نويسنده مقاله,تاريخ ارائه شده ,منبع مقاله(نشريه يا سمينار و....) و در صورتيكه مقاله حاصل تحقيق باشد مشخصات تحقيق بازيابي شده و نهايتاً چكيده مقاله ارائه شده است.

 

 

در اين فرم بعضي از اطلاعات مي تواند به اطلاعات كاملتري ارجاع شود.مثلاً با كليك كردن روي سايرآثار،اطلاعات كاملتري از آثار فرد مورد نظر و همچنين مشخصات فرد روئيت مي شود.

و يا با كليك كردن روي نام سمينار اطلاعات آن سمينار بازيابي شده و با انتخاب گزينه  ساير مقالات سمينار ديگر مقالات ارائه شده در آن سمينار بازيابي شده  و در اختيار کاربر قرار ميگيرد.

باکليک کردن روي  نام نشريه مي توان به اطلاعات تفصيلي نشريه دست يافت.

همچنين موضوعات مرتبط مي تواند ساير اسناد مدارك علمي در پايگاه اطلاعات كه به اين موضوع مرتبط است را جستجو كند و نتايج را ظاهر نمايد.

در اين صفحه لينک جستجوي پيشرفته را در همين پايگاه  داريم كه روي فيلدهاي خاص اين پايگاه جستجو انجام مي دهد.جستجو در همه فيلدها  گزينه ديگري است که امکان جستجو و ترکيب فيلدها را فراهم نموده است.

 

در پايگاه تحقيقات از زير مجموعه اسناد و مدارك علمي ليست كامل تحقيقات موجود در پايگاه را خواهيد ديد.

در اين بخش نيز با كليك كردن روي هر جزئ اطلاعاتي،اطلاعات تفصيلي را مي بينيد كه شامل عنوان تحقيق-نام محقق –نوع تحقيق-تاريخ ارائه ,محل اجرا و مجري تحقيق.

چكيده تحقيق و كليد واژه هاي آن ميباشد .

در اين بخش نيز جستجوي پيشرفته در نظر گرفته شده است که  جستجوهاي خاص را روي فيلدهاي مختلف اين بانك اطلاعاتي انجام مي دهد و يا جستجو در تمامي فيلدهاي پايگاه تحقيقات را امکانپذير مي نمايد.

  در مجموعه پايان نامه ها ليست كامل پايان نامه هاي موجود در پايگاه را مي بينيم با كليك كردن روي هر جزئ اطلاعاتي،اطلاعات تفصيلي در اختيار کاربر قرار ميگيرد كه شامل عنوان پايان نامه  ,نام پژوهشگر ,نام اساتيد راهنما و مشاور,تاريخ ارائه , دانشگاه محل ارائه, رشته و مقطع تحصيلي كليد واژه ها و چكيده پايان نامه  ميباشد .

 

 

 

 جستجوي خاص در اين مجموعه امكان جستجو به روشهاي مختلف را در اختيار شما مي گذارد.

 

  در مجموعه كتابها ليست كامل كتابهاي موجود در پايگاه را مي بينيم با كليك كردن روي هر جزئ اطلاعاتي،اطلاعات تفصيلي در اختيار کاربر قرار ميگيرد كه شامل عنوان کتاب ,نام مولف و مترجم ,نام ناشر,تاريخ انتشار ,نوع کتاب (معمولي بريل مناسب سازي شده براي ناشنوايان مناسب سازي شده براي نابينايان کتابهاي پارچه اي ) و مخاطب کتاب توضيحات و كليد واژه هاي آن ميباشد .

  جستجوي خاص در اين مجموعه امكان جستجو به روشهاي مختلف را در اختيار شما مي گذارد.

اين بخش به گونه اي طراحي شده است تا براي برخي جستجو ها کليد وازه ها به صورت گزينه اي در اختيار کاربر قرار گيرد و نياز به تايپ فارسي نباشد.

 

 

 

در تمامي راهکارهاي جستجو  كليد واژه هاي مورد نظر شما را با هم در نظر مي گيرد(and) و اگر بيش از يك كلمه در اين جعبه متني درج گردد بطور پيش فرض ركوردهايي را بعنوان جواب بر مي گرداند كه تمامي کلمات  را شامل شوند در حاليكه  اگر گزينه حداقل يكي را كه در زير همين جعبه متني قرار داده شده است انتخاب كنيد كافي است يكي از كلمات را در ركورد پيدا كند.همان را بعنوان جواب بر مي گرداند.

 

 

جستجو در بانک مراکز

بازيابي اطلاعات در مورد مراكز پژوهشي ,درماني و مراكز فرهنگي ورزشي در اين بخش انجام ميگيرد.و انتخاب هر بانك ليست مراكز آن در اختيار كاربر قرار خواهد گرفت.

در بانك مراكز توانبخشي ،ليستي از مراكز توانبخشي كشور در اختيار شما قرار مي گيرد.اين ليست شامل  مراكز مختلف خصوصي مراكز تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور مراكز تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي مراكز  تحت پوشش سايرنهادها از قبيل (بنياد جانبازان سازمان هلال احمر...... ميباشد.

 

 

اطلاعات ذخيره شده براي مراكز شامل فيلدهاي زير است :

نام مركز

جنسيت مورد پذيرش مركز

ظرفيت مركز

استان و شهرستان محل استقرار مرکز

آدرس و شماره تلفن و فاكس

خدمات ارائه شده در مركز

کادر فني موجود در مركز

توضيحات

براي جستجو در اين مراكز لينک جستجوي پيشرفته در اختيار است..

در فرمي كه در اختيار کاربر  قرار مي گيرد 2 نوع جستجو تعريف شده است يكي از طريق فيلد هاي خاص که انتخاب بيش از يک گزينه جمع آنها را در نظر ميگيرد.در  طراحي اين بخش براي سهولت  سعي شده کليد واژه ها را  به صورت ليست در اختيار کاربر قرار گيرد .

و جستجوي در تمامي فيلدها كه كلمه و يا کلمات مورد نظر در تمامي فيلدها جستجو شده و نتايج را برميگرداند. و در عين حال گزينه تمامي كلمات و يا حداقل يكي از كلمات امكان جستجوي كاملتري را فراهم مي كند.

به اين ترتيب مي توان فرضاً كليه مراكز يک شهرستان  را بازيابي كرد و يا كليه مراكز هيئت امنا ئي را در يک استان خاص جستجو کرد.

 

 

ليست مدارس استثنائي نيز با كليك روي منوي مدارس بازيابي شده و همچنان مانند ساير بخشها با جستجوي پيشرفته امكانات جستجوي متنوعي را فراهم ميكند.

 

 

 

 

بازيابي ليست انجمن هاي مردمي ,تخصصي و بين المللي با استفاده از منوي انجمنها انجام ميپذيرد و مانند ساير بخشها داراي جستجوهاي  خاص خود ميباشند.

 

 

 

فيلدهاي اطلاعاتي تعريف شده براي اين بخش عباتند از:نام انجمن ,نام مسئول ,اهداف ,آدرس كامل  ,استان و شهرستان و توضيحات انجمن در نظر گرفته شده است.

 

بانك اطلاعات تجهيزات  و شركتها همچنان در حال تكميل اطلاعات و افزودن امكانات جديد ميباشد. و پس از تكميل راهنماي آن ارائه ميگردد.

 

بانك اطلاعات متخصصين : بخشي از اطلاعات اين بانك در حال حاضر در اينترنت قرار گرفته و بزودي تكميل ميگردد.و امكان ارجاع به فعاليتهاي علمي افراد با انتخاب نام آنها از ليست فراهم خواهد شد. در حال حاضر استفاده از جستجوي كلي براي بازيابي فعاليتهاي علمي متخصصين جواب كاملتري برميگرداند.